Åtgärder

Vilka noveller skall man läsa, och varför?

Från Skolbok

Ett-halvt-ark-papper-5.png

Ett halvt ark papper

Många gånger är det bättre att arbeta med noveller istället för romaner i undervisningen i svenska. Framförallt unga pojkar har svårt att läsa en hel roman. En novell är översskådlig och det finns ett slut efter bara några sidor. Ändå kan en novell vara nog så bra för att öva både läsning och avkodning.

Det finns två dominerande sätt att hantera texter. Det ena är den traditionella: Först genomgång av svåra ord i texten. Därefter läser man texten endera som högläsning eller tyst för sig själva. Slutligen finns olika frågor av varierande svårighetsgrad kopplade till innehållet i texten. Det andra sättet är att använda sig av "Läsfixarna" eller liknande. Då utgår man från olika synsätt. "Spågumman" används för att förutspå vad som händer i texten. "Reportern" ställer de frågor som återfinns i den traditionella versionen om vad man hittar på, mellan och bortom raderna. Vissa använder istället "Frågeapan" för samma funktion. "Cowboyen" sammanfattar texten med sin lasso. "Detektiven" försöker hela tiden ta fram betydelsen till ord som läsaren inte förstår, på samma sätt som när man går igenom svåra ord före läsning i den traditionella versionen. Sedan skiljer det. Vissa använder sig av "Konstnären" och skapar bilder i huvudet från texten men eftersom den figuren inte har någon egentlig koppling till läsutvecklingen väljer många lärare bort den.

Läsfixarna passar bäst i låg- och mellanstadiet medan det traditionella sättet passar bättre för äldre elever.


Om du tittar på mängden av noveller som finns i olika novellsamlingar är det lätt att bli snurrig och undra över vad som är viktigt, och vad som är mindre viktigt, att läsa. Om man har hur mycket tid som helst är naturligtvis alla noveller som någonsin skrivits viktiga, men om man arbetar med noveller i skolan är tiden en viktig faktor och om man är tvungen att göra ett urval har du några förslag här. För enkelhetens skull är de uppdelade efter ålder. Naturligtvis kan den skifta beroende på klassens sammansättning. Årskurserna ska därför ses som ett ungefär.

Generellt sett bör en novell man använder i skolan endera ha barn eller ungdomar med i handlingen eller så bör den utspela sig i en miljö eleverna känner igen sig i. Helst ska båda dessa kriterier uppfyllas, som i novellerna "Duell i sal 17" och "Handkraft". Om du som lärare väljer andra noveller bör du ha ett bra motiv för det eftersom förståelsen blir lidande annars.

Lågstadiet

Eleverna har svårt med läsningen när de är så unga. Här passar Astrid Lindgrens berättelser bra, där varje kapitel ofta är som en egen novell. Likaså Tove Janssons berättelser om Mumintrollen går bra. Däremot är det svårt att låta eleverna läsa noveller själva och försöka analysera dem utan lärarens hjälp.


Mellanstadiet

År 4

Svalget av Erik Löfvendahl utspelar sig på en badstrand där en pojke inte gör som hans bonuspappa säger utan utsätter sig själv för fara. Mamman, bonuspappan och huvudpersonen bildar ett triangeldrama i miniatyr. Novellen passar bar att läsa högt och diskutera kring i samband med utflykter med klassen till stränder.

Källa: Novellsamlingen Pojken med Tigerhjärtat.


En liknande novell är Torrsimmaren av Gunder Andersson. I den kommer en pojke som inte kan simma till simskolan på stranden. Det går inte så bra. Novellen är rolig och många barn kan känna igen sig i den.

Källa: Novellsamlingen Torrsimmaren och andra noveller av Gunder Andersson


År 5

Silvertåget av Gunila Ambjörnsson är nästan en spökhistoria och kan vara lite läskig för yngre barn. samtidigt är det ett sätt att introducera tunnelbanan i Stockholm för de som aldrig varit där och ett sätt att visa hur man kan ta en sak som finns på riktigt, som silvertåget, och skapa en mystisk historia runt den.

Källa: Novellen finns publicerad i antologin Berättelser från andra sidan. - https://books.google.se/books?id=r5ZENQAACAAJ&hl=sv&source=gbs_ViewAPI&redir_esc=y


Gabriel-Ernst är en rätt komisk skräckberättelse av H. H. Munro. Man kan låta eleverna ha papperslappar och leka "spågumman" genom att i förväg säga att Gabriel-Ernst inte är en vanlig pojke. Eleverna får skriva ner vad de tror han är när de kommer på det under berättelsens gång och sedan ser du vem som först kommer på vad han är. En liten tävling under högläsningen.

Källa: http://sv.svenskanoveller.wikia.com/wiki/Gabriel-Ernst

Johanna Stentorp har skrivit novellen Den utsatte där man får chans att byta perspektiv under novellens gång. Den man tror är hjälte visar sig vara den som är mobbaren. Novellen är kort och fungerar bra att läsa i samband med diskussioner kring mobbning.

Källa: Ur novellsamlingen "Färdlektyr" 2007År 6

Aphanden är en gammal novell men en av de tidlösa klassikerna som tar upp temat "önska dig ingenting för tänk om önskningen slår in?". Riktigt otäck trots att den är så gammal.

Källa: http://sv.svenskanoveller.wikia.com/wiki/Aphanden


Fiskafänget är Fritiof Nilsson Piratens berättelse om hur Bombi Bitt och gänget tömmer ån på jakt efter fisk. Det är är en svensk ungdomsklassiker som filmatiserats vid ett flertal tillfällen.

Källa: Novellsamlingen "Bombi Bitt och jag" - https://sv.wikipedia.org/wiki/Bombi_Bitt_och_jag


Handkraft är Torgny Lindgrens berättelse om en pojke som tappar sin hand i en olycka, och hur det sedan formar pojkens liv. Det är en relativt kort novell sm alla barn kan känna med sig i.

Källa: https://svenskapaornaskolan.wordpress.com/2016/01/15/handkraft/


No problem av Michelle Magorian är en novell som både handlar om utanförskap och vänskap över generationsgränserna. Huvudpersonen luras i en simhall och får en insikt om att det finns både falsk och äkta vänskap. Den kan varmt rekommenderas till klasser där mobbning diskuteras.

Källa: Novellen finns med i novellsamlingen "På djupt vatten"


Den första kärleken av Tage Danielsson är en kort novell med en knorr på slutet. Man förstår inte riktigt sammanhanget innan den allra sista raden. Den lämpar sig väl som exempel när man ska introducera novellskrivning i slutet av mellanstadiet.

Källa: https://svenskamedjaana.webnode.se/_files/200000044-4571e485e8/Den%20f%C3%B6rsta%20k%C3%A4rleken%20-%20Tage%20Danielsson.pdf


Högstadiet

År 7

Att döda ett barn skrevs av Dagerman när han är som bäst. Novellen är unik genom att vara en av de första, om inte den allra första, svenska novellerna där ett händelseförlopp kan ses som parallellhandlingar genom två olika deltagares ögon. Novellen finns filmatiserad i två olika versioner, en gammal svart-vit som har exakt samma handling som novellen och en nyare där man gått ifrån delar av novellen.

Källa: http://www.student.nada.kth.se/~niho/adeb/att_doda_ett_barn.pdf


Den andra mer kända svenska novellen med parallellhandling är Katarina Mazettis Kartongmannen där en man och en kvinna helt missförstår en situation. I novellen får man se situationen ur bägge parters synvinkel.

Källa: https://svenskamedjaana.webnode.se/_files/200000052-91bac92bb2/Kartongmannen.pdf


Karins ansikte av Claudia Marcks handlar om en mobbad flicka i en klass där det vid uppropet efter sommarlovet har börjat en ny flicka, Karin. Hon ses som ändå märkligare än huvudpersonen och mobbarna får någon annan att plåga. Novellen tar upp frågor kring vänskap och lojalitet. Den passar bra i början av sjuan om klassen består av elever från olika klasser. Då kan man diskutera om hur det är att vara en bra kamrat.

Källa: Novellsamlingen Kusaks val.


En hjältes död av Pär Lagerkvist fungerar bra som diskussionsunderlag kring vad man kan kalla hjältemod och hjältar. Novellen är kort och eleverna kan läsa den själva.

Källa: Novellen är publicerad i novellsamlingen Onda sagor som publicerades 1924. Om novellen: https://sv.wikipedia.org/wiki/En_hj%C3%A4ltes_d%C3%B6d


Jack London är mest känd för romanen Varghunden men han skrev också en mängd noveller. Just Att göra upp eld är ett klassiskt exempel på temat: människan mot naturen, som var så populärt i början av 1900-talet. Novellen har lite ålderdomligt språk men alla som någon gång suttit och frusit i snön känner igen sig i den. För ovana läsare kan den uppfattas som väl lång.

http://sv.svenskanoveller.wikia.com/wiki/Att_g%C3%B6ra_upp_eld


År 8

Ambrose Bierce novell från amerikanska inbördeskriget om En händelse på Owl Creek Bridge är den allra första novellen där man följer med i ett händelseförlopp som i slutändan visar sig vara något helt annat. Bierce förstod nog inte själv att just den här novellen skulle bli ett skolexempel på just den här sortens berättarteknik. Novellen har filmatiserats i USA och det går att hitta otextade filmer som visar handlingen om man söker på Internet.

Källa: http://sv.svenskanoveller.wikia.com/wiki/En_h%C3%A4ndelse_p%C3%A5_Owl_Creek_Bridge


Duell i sal 17 av Mikael Niemi är en novell som utspelar sig på en skola där en ny vikarie uppenbarar sig. Just eftersom miljön är en skola har den blivit en klassiker i skolundervisningen. Bildspråket är upplagt som en klassisk westernfilm där en ensam hjälte kommer in i staden och rensar upp bland bovarna vilket gör att den, med sin tydliga dramaturgi, passar lika bra i svenskan som i bildämnet.

Källa: Ur novellsamlingen "Färdlektyr" 2007, texten finns även på: http://catlinsvefra.webbstjarnan.nu/wp-content/uploads/sites/2168/2015/10/Duell-i-sal-17.docx


I novellen Överkojen har F. Marion Crawford skapat ett skolexempel på hur man långsamt bygger upp spänningen till ett crescendo på slutet. Inget annat han skrev blir läst i nutid, men just den här novellen har överlevt tidens tand, just för att den är så bra uppbyggd. Dessutom är den något så ovanligt som en novell med en ramberättelse. Novellen är lång och passar bra att först läsas högt av läraren.

Källa: http://sv.svenskanoveller.wikia.com/wiki/%C3%96verkojen


Roald Dahl har skrivit novellen Offerlamm, om en kvinna som blir lämnad av sin man, slår ihjäl honom med en frusen lammstek och sedan hanterar polisen på ett bra sätt. Novellen är välskriven och har en knorr i slutet man gärna vill lära eleverna när de skriver egna noveller. Därför är novellen bra att använda som introduktion till hur man kan skriva en novell.

Källa: Novellsamlingen Någon som du.


Jag kommer fortfarande ihåg... är en extremt kort novell skriven av Sofia Heine. Det är inte förrän i den sista meningen man förstår hur allt hänger ihop. Den kan vara bra att använda vid diskussioner om HBTQ i sex och samlevnad.

Källa: Novellen finns i läroboken Arena Temabok 1 eller på http://sv.svenskanoveller.wikia.com/wiki/Jag_kommer_fortfarande_ih%C3%A5g...


År 9

Ett halvt ark papper ska man läsa eftersom det är en riktig klassiker. Strindberg har skrivit en novell som inte bara blir läst i Sverige utan som används i undervisning om novellanalys i hela världen. På extremt litet utrymme har han skapat en hel berättelse som lika gärna kunnat fylla ut en roman. Novellen är en av 1900-talets litterära mästerverk. Här är eleverna tvungna att läsa mellan raderna men om de saknar kunskap om hur det var att leva på 1800-talet kan texten bli för svår för yngre barn. Därför passar den bäst i slutet av grundskolan.

Källa: http://sv.svenskanoveller.wikia.com/wiki/Ett_halvt_ark_papper

Läsförståelseövningar till novellen: Ett halvt ark papper - läsförståelse.


Berg som vita elefanter är den novell som ofta används i engelsktalande länder för att visa hur man kan läsa mellan raderna. Just den här novellen är spännande eftersom det egentligen inte står någonstans i texten vad den handlar om. Man måste läsa mellan raderna från början till slut. Får du inte tag på den novellen finns Det föränderliga havet. Den novellen har samma uppbyggnad och mellan raderna förstår man att det är en flickvän som kommer ut som lesbisk inför sin pojkvän. Den är mindre känd och är skriven på ett sämre språk, men fungerar lika bra i undervisningen

Källa: Berg som vita elefanter finns i novellsamlingen Män utan kvinnor.


Hjalmar Söderberg har skapat ett drama i miniformat med novellen Pälsen där just pälsen är den del som håller ihop berättelsen, från början till slut. Det är ett klassiskt triangeldrama mellan två män som älskar samma kvinna. Temat är tidlöst, berättelsen ett riktigt skolexempel på hur man bygger upp handlingen i en novell. Texten är ålderdomlig och svår för ovana läsare, därför passar den bäst i slutet av grundskolan även om den rent intrigmässigt kan läsas av yngre elever om de bara kommer över tröskeln som den ålderdomliga svenska utgör.

Källa: http://sv.svenskanoveller.wikia.com/wiki/P%C3%A4lsen


I novellen Jag ringer mina bröder beskriver Jonas Hassen Khemirisi hur det kan kännas för en ung invandrare i Sverige idag. Novellen är kort men kräver ändå en hel del förkunskap för att kunna ta till sig. Läs även gärna Jag ringer mina systrar av Alexandra Andersson, som är en parafras på Khemiris novell fast sedd ur en kvinnas perspektiv.

Källa: Jag ringer mina bröder utgår ifrån en krönika som Khemiri publicerade i december 2010 - https://www.dn.se/kultur-noje/kulturdebatt/jag-ringer-mina-broder/ och Jag ringer mina systrar: http://www.pt.se/noje-kultur/jag-ringer-mina-systrar-9433809.aspx en krönika publicerad 2015-07-29 i Piteå tidning.


Maxim Gorkijs novell Flickan är otäck eftersom man som läsare går från att se på den lilla flickan på ett sätt i början av novellen men på ett annat i slutet. Den är bra för diskussioner kring vad det är som kan driva flickor men även pojkar in i prostitution.

Källa: Ur novellsamlingen Min färdkamrat och andra berättelser, text: http://sv.svenskanoveller.wikia.com/wiki/Flickan


År 9 - för de duktigaste

Spöket Milton av Jonas Hassen Khemiri är en rätt otäck novell som tar upp vad mobbning i grundskolan kan sluta i efter skolan tagit slut. Hur länge ska man minnas sina mobbare? Miljön är inget som elever i grundskolan känner igen sig i så den är bäst för de duktigaste att analysera.

Källa: Novellen finns publicerad i novellsamlingen Invasion från 2008.


Brokeback Mountain av Annie Proulx beskriver hur två män blir förälskade. Novellen är lång, men är en av få som visar de problem och fördomar som möter män som vill komma ut som homosexuella i en mansdominerad värld. Det är en lång och svår novell som troligen bara de mest läsvana klarar av. Novellen finns som film med samma namn.

Källa: Novellen finns publicrad i novellsamlingen Berättelser från vidderna av Annie Proulx.


Källa

Texten är baserad på en liknande text på Wikia:

http://sv.svenskanoveller.wikia.com/wiki/Vilka_noveller_skall_man_l%C3%A4sa,_och_varf%C3%B6r%3F?action=edit