Åtgärder

Skolbok

Allmänt förbehåll

Från Skolbok

Visserligen ligger sidorna under public domain, men det finns en gråzon.

  • Filmklipp som länkats in från Youtube kan inte garanteras ha ett innehåll som är copyrightfritt.
  • Bilder som ligger på hemsidor där copyrightbeskrivning saknas kan ha en copyright även om det inte ser så ut.

Om du som tittar på sidorna tycker att text, bilder eller filmer du ser här bryter mot copyrightlagarna kan du endera registrera ett konto (det är gratis) och själv ändra innehållet. Eller så skickar du ett e-mail till: ingemar.wiklund@grundskoleboken.se och påtalar vad du sett, vilken sida du sett det på och varför du åberopar att alstret har ett copyrightskydd. Då ändrar jag innehållet till något annat, mer passande, innehåll.