Åtgärder

Andra industriella revolutionen 1840-1914

Från Skolbok

Berlin- Singer sewing machine - 3138.jpg

Trampsymaskinen var den vanligaste maskinen i hemmen i Europa och USA under 1800-talets andra hälft och hittas än idag ofta undangömda på vindar och i gamla förråd.
Ett måste under den tiden det var kvinnans jobb att köpa hem tyg och sy alla familjens kläder själv.

Den andra industriella revolutionen brukar man räkna mellan 1840-1914, till första världskrigets början. De första delen mellan ca 1840-1900 sammanfaller med "den Victorianska tiden" i Storbritannien när drottning Victoria härskade över imperiet och den Oscarianska i Sverige när Oscar II var kung mellan 1872-1907. Delar sammanfaller även med perioden La belle époque i Europa. De viktigaste delarna var uppfinnandet av: massproduktion och löpande bandet, elektricitet och telegrafen, kemisk industri och dynamit.

Under den första industriella revolutionen uppfanns olika maskiner. Under den andra industriella revolutionen förbättras redan existerande maskiner.

Strukturerna

Mill Children in Macon 2.jpg

Barnarbetare

För att den andra industriella revolutionen skulle komma igång krävdes vissa strukturer:

 • Ett tydligt klassamhälle med få rika som bestämde över många fattiga och en framväxande medelklass
 • Vanligaste maskinen i hemmen blev den trampdrivna symaskinen, eftersom alla kläder syddes hemma hos arbetarklassen
 • Fackföreningar var förbjudna och strejker slogs ner med våld
 • Låga löner eller slaveri i de länder där råvarorna producerades
 • Varor som tillverkats hemma, som: tvål, smör, stearinljus och kläder, började istället tillverkas i fabriker till så låg kostnad att alla hade råd med dem
 • Massproduktion i fabrikerna.
 • Massproduktionen krävde att fabriksägarna kunde betala låg lön, kräva många timmars arbetstid och inget skydd om arbetarna skadades
 • "Löpande bandet" infördes först i slakterier och sedan fabrikerna, att varje arbetare bara gjorde en liten del av tillverkningen
 • Genom att maskinerna var enkla att sköta krävdes ingen utbildning. Även outbildade kvinnor och barn kunde sköta dem. Det höll nere lönerna
 • Elektricitet gjorde det möjligt att arbeta dygnet runt, även när det var mörkt
 • Med telegrafens hjälp gick det att skicka meddelanden från kust till kust i USA och andra världsdelar på några sekunder
 • Billigt stål gjorde det möjligt att bygga järnvägar genom världsdelarna.
 • Billigt stål gjorde det möjligt att bygga med stålbalkar, så stålbroar och skyskrapor blev möjliga att bygga. Eiffeltornet är det mest kända byggnadsverket med den nya tekniken
 • Billigt stål gjorde också att det gick att bygga hela fartyg av stål
 • Med dynamitens hjälp gick det att spränga sig djupare ner i gruvorna än förr, och genom berg som annars skulle stoppat både kanalbyggen och all järnvägstrafik

Kommunikation

TJ Potter (steamboat) 1901.jpg

Ångbåt med skovelhjul, inte propeller, 1901

Det här är en period där transportsätten både blir fler och billigare. Fraktfartygen försågs med ångpannor istället för segel. De första ångbåtarna drevs fram med stora skovelhjul monterade på sidorna eller i fartygets akter. Första patentet på en fungerande propeller togs 1836 av bla. svensken John Ericsson. När skeppen inte längre var beroende av vindar kunde de följa en tidtabell. Dessutom blev de mycket snabbare. De sista segelfartygen seglade med extremt billiga laster över långa avstånd, som ull från Australien. I slutet av perioden började mindre fartyg, som fiskebåtar, att förses med tändkulemotorer som drevs med olja istället för ånga.

East and West Shaking hands at the laying of last rail Union Pacific Railroad - Restoration.jpg

1869 invigdes "Pacific Railway" i USA som gick från väst- till östkust
bilden visar när ett tåg från varje håll slutligen möts på mitten.

Lokomotiven utvecklades. De blev allt snabbare och i takt med järnvägarnas utbyggnad blev det allt naturligare att ta tåget till olika platser inom länderna. Det byggdes en järnväg från västkusten till östkusten i USA, Orientexpressen gick från Paris till Istanbul i Turkiet, genom hela Europa, och i Ryssland förband den transsibiriska järnvägen Moskva med Stilla havet. Inom städerna började elektriska spårvagnar bli vanliga i takt med att elnätet byggdes ut och samtidigt byttes oljelamporna, eller lysgaslamporna, som tidigare lyst upp gatorna om nätterna ut mot elektriska lampor. Sveriges första elektriska spårvagn invigdes 1901 i Stockholm, 1902 kom de till Göteborg.

Rogers Steam Locomotive 2 (31441536442).jpg Londres-Paris-Constantinople...Orient-Express. Paris-Munich-Vienne-Budapest-Belgrade & Constantinople - service rapide sans changement de voiture, sans passeport... Hiver 1888-89.jpg

Ånglok och reklam för Orientexpressen, 1888-89

År 1903, i slutet av perioden, lyckades bröderna Wright få upp ett flygplan med motor i luften. Det var första steget mot flygplanens utveckling, vilket skulle ta ett jätteskutt genom teknikutvecklingen under första världskriget.

Wrightflyer highres.jpg More otho flying.JPG

Bröderna Wrights första flygtur med ett flygplan med motor, USA 1903, Otto Lilienthal segelflög i Berlin redan 1891 (bild från 1895)

I USA började Ford tillverka bilar, av modell "T", enligt "löpande band" metoden i början av 1900-talet. Därför kallas metoden ibland för "fordismen". Andra bilar var fruktansvärt dyra att köpa och var därför bara något för adel och överklass. Nu kunde även medelklassen, de med någorlunda välbetalt arbete, köpa sig en egen bil. De bilar som Ford tillverkade hade en motor som drevs med bensin. Dessa billiga bilar konkurrerade snabbt ut andra tillverkare som byggde bilar som drevs med ånga eller hade elmotorer.

Ford assembly line - 1913.jpg 1910Ford-T.jpg

Löpande bandet i Fords fabrik 1913 och T-Ford, 1910 års modell

Och så klart, den som inte hade råd med en bil, kunde alltid köpa en cykel. Ett fordon som blev populärt från 1870-talet och framåt i Europas städer.

Även om skickandet av brev med posten fortfarande var det vanliga sättet att kommunicera över långa avstånd, började det bli allt vanligare att skicka telegram med telegraf. Det var ett enkelt, men dyrt, sätt att snabbt skicka meddelanden. Med hjälp av en morsenyckel skickades en serie korta och långa elektriska signaler som motsvarade olika bokstäver. Varje bokstav kostade en slant att skicka. På kartan ser du alla civila telegraflinjer 1891.

1891 Telegraph Lines.jpg HB9O Siemens key replica.jpg

Civila telegraflinjer 1891. och Morsenyckel. När den trycktes skickades en signal. Kort nedtryckning = kort signal. Lång nedtryckning = lång signal.
Nödsignalen SOS . . . - - - . . . är kanske den mest kända morsesignalen

En nackdel med telegrafi var att det krävdes ledningar som signalerna skickades genom. 1901 lyckades Guglielmo Marconi skicka en signal från England till Kanadas östkust, utan att använda en ledning. Det var början på trådlös kommunikation.

Marconi at Signal Hill with instruments used to receive the first Transatlantic signals - December 1901.jpg

Marconi 1901, med den första trådlösa telegrafen framför sig


Vapen

Storbritannien var först i världen med ett tungt krigsfartyg byggt helt i i stål, när de sjösatte slagskeppet HMS Dreadnought 1906. Det var dessutom världens snabbaste tunga krigsfartyg utrustad med tunga kanoner som nådde längre än kanonerna på andra slagskepp. Hastigheten och räckvidden på fartygets tunga kanoner gjorde henne helt oövervinneligt i strid mot alla andra krigsfartyg. Andra länder, som Tyskland, var snabba att kopiera designen och efter några år hade alla stormakter liknande krigsfartyg.

HMS Dreadnought 1906 H61017.jpg

HMS Dreadnought, den tidens motsvarighet till Dödsstjärnan i Star Wars filmerna

Remingtonfabriken i USA började tillverka gevär som laddades bakifrån, istället för mynningsladdare, 1864 och som användes i stor utsträckning av nordstaternas armé under amerikanska inbördeskriget. Sydstaternas använde musköter och deras soldater var dels tvungna att stå upp vid omladdning och dels tog det mycket längre tid att ladda en musköt än att sätta in en patron i ett bakladdat gevär. Två stora nackdelar när ny teknik mötte äldre.

De kanoner sydstaterna använde var till stor del mynningsladdade, slätborrade kanoner från Napoleons armé, som kunde skjuta lite över 400 meter. Nordstaterna å sin sida tillverkade långskjutande artilleri, ibland monterat på järnvägsvagnar, med räfflad insida på piporna som gav hög träffsäkerhet även på avstånd över en kilometer. Ändå skilde det bara drygt 50 år mellan kanontyperna.

Det blev mer och mer uppenbart att de länder som inte hängde med i teknikutvecklingen riskerade att snabbt hamna på efterkälken och därmed erövras av aggressiva grannländer.


Aktörerna

Sir Henry Bessemer var en engelsk uppfinnare som år 1856 kom på ett sätt att tillverka riktigt billigt stål med hjälp av stenkol. På många platser användes fortfarande träkol, eftersom det var svårare att få bra stål med stenkol. Det gjorde att Englands skogar var på väg att försvinna samtidigt som behovet av trä till städernas husbyggande var enormt. Genom Bessemers metod gick det att tillverka så billigt stål att rälsen till järnvägarna kunde göras av stål istället för järn, och ingen stal rälsen när den väl lagts ut.

Bessemer Högbo.jpg

En Bessemer-vanna, att göra stål i enligt bessemermetoden. Högbo, utanför Sandviken

Henry Ford var mannen som tog det löpande bandet in i fabrikerna. Tekniken användes sedan tidigare i slakterierna, men genom att låta varje arbetare göra ett enda moment i biltillverkningen kunde ha få ner priset på bilar så att de arbetare som tillverkade bilarna även hade råd att köpa en egen bil. Den första serietillverkade bilen var Fords modell T som började tillverkas 1908. T-Forden, som den kom att kallas.
Alfred Nobel var svensk ingenjör och uppfinnare som tog patent på dynamit 1867. Före dynamiten användes farliga sprängämnen som svartkrut och nitroglycerin i gruvor och vid tunnelbyggen. Det ledde till många olyckor. Med dynamiten, som var säker att hantera, blev det enklare och billigare att använda sprängämnen. Nobel blev miljonär på dynamitförsäljningen och det är räntan på pengarna efter Nobel som delas ut i nobelpris varje år.

Caisse dynamite nobel paulilles expo.JPG

Antika dynamitgubbar, tillverkade i Nobels fabrik


Kontinuitet och förändring?

George William Joy - The Bayswater Omnibus.jpg

Fattiga och rika delade bussar och spårvagnar och kom varandra nära på ett sätt de inte gjort förr

Människorna levde som de alltid gjort, men genom alla förbättringar ökade levnadsstandarden för överklassen och den nya medelklassen.
Det fanns fortfarande svenskar som utvandrade till Amerika, men resor in i Amerika som kunde ta månader förr, kunde genomföras på någon dag med hjälp av järnvägarna.


Historiebruk

Vi har kommit till en tid i historien där nationalismen börjar väcka sig stark. Krig skapar hjältar som får statyer och monument resta över sig. Monument som tex Black Lives Matter rörelsen i USA många gånger rivit eftersom de visar generaler och hjältar från USA:s sydstater som kämpade för slaveriets bevarande.

Defaced-lee-statue-2020.jpg

Staty av sydstaternas ledare Lee, som vandaliserats av Black Lives Matter rörelsens medlemmar


Instuderingsfrågor

1 Vilken var den vanligaste maskinen i svenska hem under 1800-talets andra hälft? Och varför var den så vanlig?
2 Vad kallades den period som pågick i Sverige respektive i England under den andra industriella revolutionen?
3 Hur kunde fabriksägarna tillverka saker så billigt i sina fabriker?
4 Vad hette de långa järnvägarna från Paris och från Moskva?
5 Vad fick löpande bandet sitt namn från?
6 Från när blev det vanligt med cykel i städerna?
7 Hur gick det till att skicka ett telegram på 1800-talet?
8 Varför ansågs HMS Dreadnought oövervinnelig?
9 vilka två sätt nämns som gjorde nordstaterna överlägsna sydstaterna i inbördeskriget?
10 vad gjorde Bessemer som var så viktigt för utvecklingen av den industriella revolutionen?
11 Hur kunde offentliga färdmedel, bussar och spårvagnar, göra att fattiga och rika möttes?
12 Varför vandaliserar Black Lives Matter rörelsen statyer över sydstatshjältar från den här tiden?


Källor

https://www.tekniskamuseet.se/lar-dig-mer/100-innovationer/symaskinen/

https://www.britannica.com/technology/Bessemer-process

https://www.pbs.org/wgbh/aso/databank/entries/dt01ma.html

https://digitaltmuseum.se/021016317683/stockholms-forsta-elektriska-sparvagnar-vid-slussen-1901

http://goteborgssparvagar.se/kul-tur/historik/

https://en.wikipedia.org/wiki/20-pounder_Parrott_rifle

https://en.wikipedia.org/wiki/Gribeauval_system

https://www.nobelprize.org/alfred-nobel/list-of-alfred-nobels-patents/

https://www.history.com/news/pedal-your-way-through-the-bicycles-bumpy-history


Bildkällor

Alla bilder från Wikimedia Commons.