Åtgärder

Emigration och immigration

Från Skolbok

Ofta talar man om "invandrare" i Sverige, men ett finare namn är immigranter. Finns det invandrare i ett land måste det även finnas utvandrare från ett annat land, och utvandrare kallas emigranter med finare svenska. Det gör att invandring också kallas immigration och utvandring kallas emigration. Om man bara talar om flyttning i allmänhet, inom ett land t.ex., kallas det för migration.


Push- och pull-faktorer

Det kan finnas många olika orsaker till att en människa vill lämna sitt hemland och ett samlingsnamn för alla orsakerna kallas "push" faktorer (push = trycka på engelska). Någonting trycker iväg personen, bort från landet. Nu flyttar ingen från ett land till ett som ser exakt likadant ut. Man flyttar till ett land där man kan få det bättre på något vis. Alla de faktorer som drar till sig människor till ett land kallas gemensamt för "pull" faktorer (pull = dra på engelska). Oftast är pull-faktorerna motsatsen till push-faktorerna.

happy+retirement_lovefunfun_09.jpg

Svenska pensionärer emigrerar från Sverige till solen och värmen i Sydeuropa


Emigranterna från Sverige till USA

För att visa exempel på pull- och push-faktorer kan vi titta närmare på hur det såg ut i Sverige på 1800-talet.

Push-faktorer, Sverige

 • Man fick inte ha vilken religion som helst, delade man ut nattvard utan att vara präst kunde man hamna i fängelse.
 • Det var nästan omöjligt för en som inte var född till bonde att få tag på åkermark.
 • Det var flera år med hungersnöd och man svalt ihjäl i stugorna eller tvingades ut som luffare.
 • En ung kvinnas liv var oftast förutbestämt, föräldrarna gjorde ett lämpligt val av kommande man till giftermålet när hon var i väldigt ung, skolgång var inte nödvändigt mer än att hon kunde läsa och skriva. Det viktigaste var att hon fick många barn och kunde ta hand om de gamla.
 • Industrialismen gjorde att fler barn överlevde på landsbygden men de barnen kunde inte arbeta där utan drogs in till slummen utanför de större städerna där de kunde få tak över huvudet och kanske en chans till jobb, eller möjlighet att tigga.
 • Fattiga människor hade liten eller ingen rösträtt eftersom den var baserad på inkomsten. Då kunde man inte påverka hur landet styrdes heller.


Andrew-Peterson-in-front-of-his-first-shanty-back-in-1855..jpg

Andrew Peterson i Minnesota 1855


Pull-faktorer, USA

 • Det rådde religionsfrihet i USA, man fick ostraffat tro på vilken religion som helst.
 • Det fanns gratis odlingsmark.
 • Klimatet var ungefär som i Sverige så bönderna behövde inte lära om utan kunde få bra skördar.
 • Kvinnorna hade det mycket friare, speciellt i städerna där de kunde arbeta som husor och få en egen inkomst så att de själva kunde bestämma över sina liv.
 • Det fans gott om arbetstillfällen både i städerna och på landsbygden.
 • Varje vuxen hade en röst (utom indianerna och slavarna). USA var, och är, en demokrati.


Utöver det spred man avsiktligt rykten om hur fantastiskt det var i USA. Det skickades vykort med redigerade bilder som kunde visa upp överflödet, det gjordes filmer och skrevs böcker. Allt i syftet att locka ändå fler immigranter till landet, och man lyckades. Under 100 års tid emigrerade nästan 1 000 000 svenskar till andra länder, och främst till USA. Nästan var femte svenskt hushåll fanns i USA strax före första världskriget .


Ändå hade ofta svenskarna ett uselt liv i det nya landet. De kunde inte språket och många var lantbrukare och saknade högre utbildning. De var litet grann som en del svenskar ser på somalier som kommer till Sverige i nutid. Svenskarna fick ta de jobb som erbjöds i städerna och de bosatte sig med varandra vilket skapade stadsdelar där få kunde tala landets språk eftersom det gick bra att fortsätta tala svenska. Prostitutionen var vanlig bland svenska flickor och svenskar bildade kriminella gäng i de större östkuststäderna liknande det som italienska immigranter skulle göra med sin maffia senare i USA:s historia. Förvånansvärt många svenskar bodde i USA några få år för att sedan flytta tillbaka till Sverige igen.

640px-Gus_Strateges%2C_11yo_celery_vendor_-_Central_Market.jpg

Invandrarpojke i New York säljer selleri på lördagsnatten, tidigt 1900-tal.


Andra faktorer

En av de viktigaste faktorerna för att folk flyr är krig. Om man har krig i sitt hemland och riskerar att dödas är valet lätt. Då är vilket annat land som helst på jorden där det råder fred bättre än det land man bor i. Detta är t.ex. anledningen till att Sverige tog emot så många flyktingar från Irak när landet invaderades av USA och dess allierade.

Irakisk flicka på flykt undan kriget


Utbildning är en viktig faktor för unga människor. Man kanske vill utbilda sig till läkare men har inte råd med utbildningen i sitt hemland, då är det intressant att försöka ta sig till ett land där utbildningen är billigare eller t.o.m. gratis. I många länder får t.ex. inte flickor gå i skolan och pojkar får bara en enkel utbildning så att de kan läsa och räkna. Då är det också intressant att ta sig till ett land med bättre utvecklad skola.


Pengar, är helt klart en väldigt viktig faktor. Man kanske vill ha ett bättre liv men känner att man inte kan få det i sitt hemland. Det är t.ex. en orsak till varför så många svenska ingenjörer flyttar till Tyskland där lönen är mycket högre för samma arbete. Det kan också vara så att man försörjer en familj i sitt hemland med den lön man kan få i ett annat, rikare land. Lönen för en timmes jobb i Sverige kan motsvara lönen för en månads arbete eller mer i ett fattigt land.

Mexikanska illegala immigranter som upptäckts av gränspolisen


Medicinska faktorer är vanliga. Man kan ha en skada eller sjukdom som man helt enkelt inte kan, eller har råd att, bota i hemlandet. Eller så kan barnen ha det. Då är man tvungen att emigrera för att bli frisk eller för att överleva.


Förföljelse baserat på sexuell läggning, medlemskap i politiskt part, religion, eller kön. Samtliga förekommer i olika länder i världen. I Iran avrättar man homosexuella. I många afrikanska länder förekommer strider mellan folkgrupper baserade på religion eller kultur. I många länder fängslar man de som vill starta fackföreningar eller organisera arbetare. I framförallt underutvecklade länder som t.ex. Afghanistan behandlas kvinnor sämre än män.

Kort sagt, alla former av förföljelse i ett land är push-faktorer och alla länder där samma sak tillåts har också pull-faktorer för de som förföljs.


Fysiska, ekonomiska och sociala faktorer

Ett annat sätt att dela upp push- och pull-faktorerna är att värdera dem utifrån fysiska, ekonomiska eller sociala faktorer.

Tsunami i Thailand 2004

Fysiska

Fysiska faktorer kan vara: klimatet, torka, jordbävningar, vulkanutbrott, tsunamis, översvämningar, epidemier osv. Alla möjliga orsaker som jorden kan ställa till med för att driva bort människor från en plats.

Ekonomiska

Ekonomiska faktorer kan vara: jobbtillfällen, gratis sjukvård, gratis utbildning, gratis bostad, bidrag istället för arbete. Oftast är detta pullfaktorer till ett annat land.

Sociala

Sociala faktorer kan vara: förbättrad levnadsstandard, minskad kriminalitet, komma närmare släkt och vänner som flyttat tidigare, att slippa förföljelse.


Urbanisering och ruralisering

Bild från "Gröna vågen", torpet Taråberg befolkas utan tillstånd och markerna odlas upp för en tid


Den största omflyttningen av människor just nu sker när människor från landsbygden flyttar in till städerna. Det kallas med ett finare ord för "urbanisering". Motsatsen, att människor flyttar ut från städerna till landsbygden, kallas med ett finare ord "ruralisering".


"Den gröna vågen" kallas en period under 1970-talet då många människor i Sverige valde att flytta från städerna till landsbygden. Under denna period minskade städernas befolkning tillfälligt, vilket var och är ovanligt.


Orsakerna till flykten från landsbygden till städerna är egentligen samma som i Sverige på 1800-talet. Människor på landsbygden får inga jobb. Istället dras de mot städerna där de i alla fall kan livnära sig på att sälja souvenirer till turister, tigga eller på småbrott som snatteri eller fickstölder. Även om det är ett hårt liv i staden är det ändå bättre än på landsbygden där man är beroende av släktingars vänlighet för att få mat och där det varken finns rinnande vatten eller elektricitet.


Var flyttar man?

Helt naturligt flyttar man helst från fattiga länder till rika länder där man kan få ett bättre liv, men den allra vanligaste formen av emigration är när man flyttar till ett grannland som bara har det pyttelitet bättre. Det finns de i Sverige som tycker att vi tar emot för många invandrare från t.ex. Afrika utan att veta om att vi tar emot en försvinnande liten del av alla flyktingar i Afrika medan man i många av de redan fattiga länderna i Afrika kan ha hundratusentals flyktingar från grannländerna.


Vilka flyttar?

De som vanligtvis emigrerar är unga män som inte hunnit bilda familj ännu. De anses klara sig bättre på egen hand än ensamma flickor i samma ålder. Ofta flyttar man först till ett land inte alltför långt bort. Sedan kommer släktingar och vänner och bor tillsammans med den som flyttade först. När gruppen blivit nog trygg och stor brukar alltid någon av medlemmarna flytta iväg till nästa land längre bort som kan ha ändå bättre förutsättningar. Efter ett tag kommer folk efter och bor hos den personen som flyttade iväg osv. Det kallas för "stegvis migration". Det är mycket mer vanligt med stegvis migration än att man flyttar direkt runt halva jorden till ett nytt land.

illegal.jpg

Ung man på flykt in i EU


Immigranter, invandrare och flyktingar

I Sverige har vi två olika sorters immigranter. Den första sorten är "vanliga" invandrare. Det är mäniskor som kommer till Sverige för att få ett bättre liv i vårt land än de hade i sina hemländer. När de kommer hit måste de ansöka om uppehållstillstånd och arbetstillstånd. Får de det kan de stanna i landet. Det är frivilligt att ansöka om svenskt medborgarskap.

Den andra sortens immigranter är flyktingar. Det är människor som riskerar att fängslas eller dödas av olika orsaker i sina hemländer och därför söker de "asyl", ett fint namn för skydd, i Sverige. Sverige har lovat att ta emot en viss mängd flyktingar varje år av ren medmänsklighet. Dessa flyktingar får i princip automatiskt uppehållstillstånd.

Ensamkommande flyktingbarn får alltid uppehållstillstånd så ibland ifrågasätts det om barnen verkligen är under 18 år i vissa grupperingar i samhället


Källor

http://www.swemi.se/for-13060.asp

http://www.bgf.nu/historia/5/emigrationen.html

http://gamergirl.hubpages.com/hub/Ethnic-Groups-and-Discrimination

http://www.urbanutveckling.se/ordlista/stu

http://voices.yahoo.com/push-pull-factors-led-mexican-immigration-1949278.html?cat=17

http://www.slideshare.net/tudorgeog/migration-and-push-pull-factors

http://www.slideshare.net/tudorgeog/l2-the-causes-of-urbanisation-5695379

http://sv.wikipedia.org/wiki/Sveriges_invandringspolitik


Bildkällor

Samtliga från Wikimedia Commons utom:

3.bp.blogspot.com/_W8MKyrpvUV4/TKN12DH5yqI/AAAAAAAAAW4/1LRV57YvAzY/s1600/happy+retirement_lovefunfun_09.jpg

Bild på två pensionärer.

sacc-usa.org/currents/wp-content/uploads/2011/01/Andrew-Peterson-in-front-of-his-first-shanty-back-in-1855..jpg

Bild på Andrew Peterson

collegecandy.files.wordpress.com/2008/03/30/refugees.jpg

a2.ec-images.myspacecdn.com/images01/19/4130f7e509c558c0f76975659446f07d/l.jpg

Bild på familj i Taråberg

Bild på irakisk flicka.

www.unhcr.org/thumb1/5daec1ec3.jpg

Bild på mexikanska gränspolisen.

static.independent.co.uk/s3fs-public/thumbnails/image/2018/01/30/14/cbp-laredo.jpg?width=1200&auto=webp&quality=75

Ung man på tåg

4.bp.blogspot.com/_y4gBj2kbUd4/SxbjrbZOAqI/AAAAAAAABFw/rMtQ98KPA0A/s400/ensamkommande.JPG

Ensamkommande flyktingbarn


Åter till geografibokens register