Åtgärder

Medelpad

Från Skolbok

Medelpad 100.png Sverigekarta-Landskap Medelpad.svg

Landskapsvapen

Medelpad vapen.svg

Landskapsblomma

Medelpads landskapsblomma är ingen blomma utan ett träd, 'gran. Granen har betytt mycket för landskapets inkomster under 1800-talet och första halvan av 1900-talet, och granskogen i Medelpad skapar fortfarande många arbetstillfällen och stora inkomster.

Picea abies.jpg

Landskapsdjur

Medelpads landskapsdjur är skogsharen, som får vit päls på vintern till skillnad från fältharen, som är Sveriges andra harsort.

Lepus timidus 01.JPG Lepus timidus 01-cropped.jpg

Skogshare med vinterpäls, och sommarpäls

Geologi

Medelpad är ett skogrikt landskap. Däremot är det inte särskilt platt. Parallella kullar genomkorsar landskapet och gör att det bara går att bedriva ett lönsamt jordbruk längs kusten eller i älvarnas dalgångar. Folket i Medelpad har riktat in sig på annat: fiske, handel, järnhantering, svedjebruk djupt inne i skogarna och ett skogsbruk kopplat till järnhanteringen där brännandet av träkol var viktigast.

Landskapet har inte särskilt mycket järnmalm, men har haft en hel del myrmalm. Mycket järnproduktion har skett längs Ljungans dalgång.. Lämningar efter blästerugnar, slagghögar, kolningsgropar och depåer av smidbart ämnesjärn har hittats på boplatser som legat i närheten av myrar och järnrika sjöbottnar, där man samlade in myrmalmen.


I Medelpad ligger Sveriges mittpunkt vid Flataklacken. Den lilla pyramiden på bilden. Därifrån är det exakt lika långt till Treriksröset vid Sveriges norra spets och Smygehuk vid Sveriges sydligaste punkt.

Flataklacken


Genom Medelpad går två stora älvar: Indalsälven som rinner ut i havet strax norr om Sundsvall, och Ljungan som rinner ut strax söder om Sundsvall.

Bro över Indalsälven Vikbron över Ljungan vid Fränsta

Bro över Indalsälven vid Liden, väster om Timrå och Vikbron över Ljungan vid Fränsta


Kustdeltat vid Indalsälvens mynning är ett av Sveriges största deltaområden. Det är det yngsta kustdeltat i landet och bildades när Vild-Hussen 1796 tömde Ragundasjön. Då hamnade stora mängder sand och annat material här.

Kommunikation

Motorvägen E4 går från norr till söder genom landskapet.


Norra stambanan passerar genom landskapets västra delar. Ånge är en viktig järnvägsknut. Järnvägen från Stockholm har sin slutstation i Sundsvall. Från Sundsvall går den nybyggda Botniabanan vidare mot Umeå längs kusten.


Sundsvall har en av norra Sveriges största flygplatser, Midlanda, som även är klassad för internationell passagerartrafik.

640px-Midlanda.JPG

Midlanda

Traditionella näringar

på 1500-talet flyttade flera tusen skogsfinnar eller svedjefinnar från Savolax och norra Tavastland i dagens Finland, och blev nybyggare i bland annat Medelpad. De grundade många nya byar, på gränserna mot Ångermanland och Hälsingland. Läs mer om svedjefinnarna i kapitlet om Värmland.

Fram till slutet av 1800-talet var järnhantering den viktigaste näringen i landskapet, inte skogen. Järnet kom främst från myrmalm, som bearbetades i ett 20-tal mindre järnbruk.

Under 1800-talet blev skogen allt viktigare. Den stora uppsvingen kom när man började bygga ångdrivna sågar längs kusten vid Indalsälvens- och Ljungans utlopp. Timret fälldes längs älvdalarna, kvistades och stammarna fick flyta ner till kusten för sågning. Det påstås att en man, Elias Sehlstedt, som besökte Sundsvall på den tiden sa:

Och hela hamnen som en spegel låg

Och såg vid såg jag såg varthelst jag såg.

På den tiden låg 44 sågverk på Alnön utanför Sundsvall och gav dess förmögna borgerskap – träpatronerna – oerhörda rikedomar. År 1888 brann Sundsvall. Efter den branden bestämde borgarna i staden att bygga de nya husen av sten. Sten är ett så dyrt byggmaterial att få städer i Norrland har speciellt många stenhus från 1800-talet. Stenhusen finns kvar än idag och finns i Sundsvalls stadskärnan, som är byggd i sten.


Sundsvalls hamn på 1800-talet

Sundsvalls hamn på 1800-talet

Nutida näringar

Sågverken har lagts ner, numera finns bara ett enda kvar, Tunadal sågverk strax norr om Sundsvall. Istället är det pappersmassa man tjänat pengar på.

SCA:s pappersmassafabrik Östrand, i Timrå

SCA:s pappersmassafabrik Östrand, i Timrå


I Sundsvall ligger KUBAL, Sveriges enda fabrik där man tillverkar aluminium av mineralet bauxit. Det krävs mycket elström för att tillverka aluminium och den kommer från kraftverken i älvarna.


När folk flyttar bort från byarna står husen tomma. Ett sätt att använda dem är att göra som Boda borg gruppen. De började med att skapa ett Boda borg i byn Boda i Ånge. Hyreshusen stod tomma och det var enkelt att bygga om dem till något som liknade Fångarna på fortet. Efter det har man fortsatt med samma idé och numera finns Boda borg på flera platser i landet.

Boda borg i byn Boda, Ånge kommun

Boda borg i byn Boda, Ånge kommun

Några viktiga orter

Sundsvall är Medelpads största stad och huvudort. Den är Norrlands tredje största stad. I staden har Mitthögskolan ett annex. Sundsvalls hamn är djup och skyddas av Alnön utanför något som gjort att den varit en viktig handelsplats ända sedan 500-talet.

Sundsvalls centrum

Sundsvalls centrum


Timrå ligger vid Indalsälvens utlopp. Liksom Sundsvall grundades staden i samband med sågverksepoken i Medelpad.

640px-S%C3%B6rberge.JPG


Ånge ligger i Ljusnans dalgång och är en viktig järnvägsknut.

Ljungaverk i Ånge

Några viktiga personer

Gina Dirawi är en programledare, känd från TV, som kommer från Sundsvall: https://sv.wikipedia.org/wiki/Gina_Dirawi

Gina Dirawi (15992732177).jpg


Popgruppen Takida kommer från Ånge: https://sv.wikipedia.org/wiki/Takida

Takida

Roligt vetande

En gång påstod en man att det fanns flygande harar, en korsning mellan tjäder och hare, en skvader. Han hade en uppstoppad skvader som bevis. Folk trodde på honom till en början, innan man undersökte den närmare och såg att den var tillverkad av två olika djur som sytts ihop. Skvadern finns att se i Sundsvall.

Skvader

Skvader


Längs deltavägen vid Indalsälvens utlopp finns ett gigantiskt Y uppsatt. Det är tillverkat av konstnären Bengt Lindström för att visa att man kommit in i Y-län.

Bengt Lindströms Y

Bengt Lindströms Y

Källor

Geografi Sverige, Ingrid Åsgård, NoK 1995 ISBN: 91-27-62744-6

Boken om Sverige, Stina Andersson och Karin Åström, Liber AB 1999 ISBN: 91-21-177-48-1

http://www.lansstyrelsen.se/Vasternorrland/Sv/djur-och-natur/skyddad-natur/naturreservat-i-vasternorrland/timra-kommun/indalsalvens-delta/Pages/default.aspx


Wikipedia:

https://sv.wikipedia.org/wiki/Medelpad

https://sv.wikipedia.org/wiki/Sundsvall

https://sv.wikipedia.org/wiki/Timr%C3%A5

https://sv.wikipedia.org/wiki/%C3%85nge

https://sv.wikipedia.org/wiki/Indals%C3%A4lven

https://sv.wikipedia.org/wiki/Ljungan


Bildkällor

Samtliga bilder från Wikimedia Commons.

Åter till registret för Sveriges landskap och län