Åtgärder

Oljekatastrofer

Från Skolbok

Oljeutsläpp i Mexikanska golfen


Oljeutsläpp

Oljetsläpp utanför Lysekil


Oljeutsläpp kan ske på två olika sätt. Endera är det en oljekälla som börjar läcka eller så är det ett skepp som har olja i tankarna som springer läck, sjunker eller sänks. Det kan också hända att fartyg avsiktligt tömmer tankarna efter det att man t.ex. rengjort dem. Det är olagligt men oftast är det svårt att kunna döma de skyldiga när kusterna täcks med olja. I samtliga fall innebär det att olja sprids ut i havet, och det medför ett fruktansvärt lidande för alla djur som lever i havet.


Fåglar

Fåglar som flyger över ett oljeutsläpp, eller oljebälte som det också kallas, landar gärna i oljan för att vila. Orsaken är enkel, när olja ligger på havsytan dämpas vågorna så fåglarna ser helt enkelt ett område med mindre vågor och lugnare vatten som de hellre landar i än områden med höga vågor. Oljeutsläppet blir en dödsfälla. När olja kommer på fjäderdräkten löser den upp fåglarnas naturliga fett som gör fjäderdräkten vattentät. När oljan rinner in orsakar det en kanal som gör att också kallt saltvatten rinner in mellan fågelns kropp och fjädrarna. Fåglarna dör genom att de fryser ihjäl. De tappar också flytkraft och kan drunkna. Det kan räcka med en oljefläck stor som en enkrona för att en fågel skall dö. Ju mer olja fågeln får på sig desto hårdare drabbas den och om den får nog mycket olja i fjäderdräkten kan den inte längre flyga och döden är oundviklig. När fågeln putsar sina fjädrar från olja får den i sig oljan och blir sjuk och i värsta fall dör den. När fågeln har problem med att simma och flyga har den också svårt att hitta mat och i värsta fall svälter den ihjäl.

Pelikan täckt med olja.

Fisk

Oljan är giftig och man vet inte riktigt säkert hur fiskarna påverkas av oljeutsläpp, men man vet att fiskar håller sig undan från områden där det finns olja.


Havsuttrar och andra djur

När havsuttrar och andra djur med päls får olja på sig slickar de i pälsen för att få ren den. Slickandet gör att de får i sig olja och det gör djuren sjuka och i värsta fall dör djuren.

Oljeskadad havsutter efter Exxon Valdez, Alaska


Hur man kan rädda oljeskadade djur och fåglar

Oljetankers och båtar

Frivilliga rengör stränderna i Alaska, och Exxon Valdez, en av sin tids största oljetankers

Oljetanker som gått på grund har orsakat en mängd riktigt stora oljeutsläpp i haven genom tiderna. Det allra mest kända är troligen Exxon Valdez som gick på grund när den var fulltankad utanför Alaska i mars 1989 och 37 000 ton olja läckte ut. Konsekvenserna för naturen blev ödesdigra på en plats där både lax, havsutter, säl och örn håller till. En kvarts miljon sjöfåglar, flera hundra sälar och örnar och drygt tjugo späckhuggare dog.

Den värsta oljekatastrofen i Europa skedde 1978 när oljetankern Amoco Cadiz grundstötte utanför Franska västkusten och 223 000 ton olja läckte ut.

640px-Amoco_Cadiz_1_edit1.jpg

Amoco Cadiz

Den senaste katastrofen i Sverige skedde september 2011 när två båtar kolliderade utanför Danmarks kust. Vindarna fick oljan att driva mot Västkusten och så mycket som 850 ton olja samlades ihop bara på den lilla ön Tjörn. Det var det värsta oljeutsläppet i Sverige sedan 1980-talet. Det var dessutom helt oförberett eftersom utsläppet skedde väster om Danmark.

strom.jpeg acb_110037.jpg

Bild som visar strömmarna, över hur oljan spreds till Tjörn från Danmark, och bild på sanering av vik från olja på västra Tjörn.


Det allra vanligaste oljeutsläppet runt svenska vatten är de som drabbar sjöfåglarna värst. Det sker när båtägare avsiktligt häller ut olja i havet, exempelvis vid länsning av maskinrum. I skydd av mörkret och med liten risk att bli upptäckt pumpar fartygen sedan ut oljan i havet eftersom det är gratis att släppa ut det i havet (om inte man åker fast och får betala böter) medan det kostar pengar att göra sig av med oljan i hamn. Vid gryningen är skeppet långt borta medan oljan driver upp på stränderna. Uppskattningsvis dör 10 000-100 000 fåglar i Sverige varje år pga. den sortens utsläpp.


Vraket efter S/S Skytteren, sonarbild. Hon kan ha så mycket som 400 ton olja och 100 ton diesel ombord.

Ett stort hot utanför den svenska Västkusten är alla fartyg som sjunkit under 1900-talet. Många av dem var fulltankade och allt eftersom de rostar sönder släpper de ut olja. Det kostar stora summor pengar att försöka få upp oljan, något som inte svenska staten vill bekosta. Så länge ingen kommer överens om vem som skall betala för att hämta upp oljan är det bara en fråga om tid innan nästa stora oljekatastrof drabbar kusten.

Allra farligast är oljetankern "S/S Skytteren" som sänktes 1942 utanför Måseskär under andra världskriget av sin egen kapten. Vid det tillfället var hon fullastad. När hennes tankar rostar sönder väntas en otrevlig oljekatastrof drabba Bohusläns kust.

Amoco Cadiz och Exxon Valdez


Oljeplattformar

20 april 2010 började oljeplattformen Deepwater Horizon att brinna i mexikanska golfen och orsakade en av de värsta oljekatastrofen i under 1900-talet. Stora delar av USA:s kust drabbades av oljeutsläppet och man tror att det kan ta årtionden innan man återigen kan livnära sig på fiske i området. Man tror att så mycket som 65 000 ton råolja läckte ut innan man lyckades täta läckan till oljekällan.

800px-Deepwater_Horizon_fire_2010-04-21.jpg


Deepwater Horizon sjunker


Kuwaitkriget

När amerikanska trupper tvingade ut Iraks armé ur Kuwait 1991 sprängde irakierna merparten av oljekällorna i Kuwait. Varför? bara för att förstöra för fienden. Sammanlagt spilldes upp till 1,3 miljoner ton råolja ut på land och i havet. Det tog flera år att släcka dem och man tror att så mycket som 550 000 ton olja rann ut i Persiska viken. Till en början dog merparten av allt liv i den inre delen av viken men livet i viken återhämtade sig förvånansvärt snabbt. Troligen pga. den relativt höga temperaturen i vattnet som hjälper nedbrytningen av råolja. Det är ändå den största avsiktliga miljökatastrofen någonsin.

399px-Bergan_oil_field_fire.jpg


Oljeutsläpp i Arktis

Från 2014 har både BP och Shell börjar borra efter olja i Norra ishavet i områden som vanligtvis varit istäckta under sommaren. Ett problem med Arktis är att de flesta kartor över havsbottnen är gamla, många togs fram redan under 1950-talet. Det ökar risken för att fartyg lastade med olja skall gå på grund.

Ett annat hot mot framtida oljeriggar är att även om Norra ishavet är isfritt på sommaren, finns det ändå isberg i området som kan driva och krocka med oljeriggen. Om borren skadas kan ett hål liknande det som Deepwater Horizon skapade öppnas på bottnen.

Ytterligare ett problem vid en oljekatastrof är de djur som skadas och måste tas om hand. Det är mycket lättare att fånga in och tvätta ren en pelikan än en valross eller skadad isbjörn.

Största problemet är ändå kylan. Den låga temperaturen gör att olja från ett utsläpp bryts ner extremt långsamt. Franska kusten dras fortfarande med problem efter Amoco Cadiz grundstötning 1978 trots att Atlanten är ett relativt varmt hav. Skador från en likadan katastrof i Arktis skulle ta mycket, mycket längre tid att återställa.

Rysk oljetanker specialbyggd för Arktis, sjösatt 2019, och rysk tanker i Arktis

Källor

http://www.havet.nu/?d=35

http://www.djurenso.se/html/oljeutslapp_i_sverige.html

http://www.djurenso.se/Handbok_om_Oljeskadade_faglar__Djurens_o.pdf

http://sv.wikipedia.org/wiki/Deepwater_Horizon

http://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/hermanlindqvist/article11667433.ab

http://www.extrakt.se/hav-och-sjoar/miljofarliga-vrak-identifieras-med-ny-metod/

http://www.dn.se/nyheter/varlden/varldens-varsta-oljeutslapp

http://news.nationalgeographic.com/news/energy/2014/04/140423-national-research-council-on-oil-spills-in-arctic/

http://wwf.panda.org/what_we_do/where_we_work/arctic/what_we_do/oil_gas/


Samtliga bilder från Wikimedia copmmons utom bilden på pelikan: fri bild från Flickr.

och

Oljeutsläpp; secure.i.telegraph.co.uk/multimedia/archive/02034/oil_2034431c.jpg

Exxon Valdez: nails.newsela.com/s3/newsela-media/article_media/2019/04/learning-from-exxon-valdez-disaster-473a00c9.jpg

Oljeutsläpp Lysekil: imengine.hall.infomaker.io/imengine/image.php?uuid=91cb8e27-f94a-4607-a154-f3e00639fc22&type=preview&source=false&function=hardcrop&width=980&height=653&q=80

Havsutter: nfwp-static.s3.amazonaws.com/uploads/2019/10/Sea-otter-728x420.jpg

Bild på strömmar Danmark-Sverige: www.vattenkikaren.gu.se/fakta/ovrigt/eutrofie/strom.jpeg

Oljeutsläpp på Tjörn: www.azoteimages.net/wp-content/uploads/2011/10/acb_110037.jpg

Sonarbild på S/S Skytteren: resources.mynewsdesk.com/image/upload/c_limit,dpr_1.0,f_auto,h_700,q_auto,w_690/dmfqqhlh68kwmsgaz0t6.jpg

Rysk oljetanker: www.hellenicshippingnews.com/wp-content/uploads/2019/10/Mikhail-Lazarev.jpg och gcaptain.com/wp-content/uploads/2014/10/tanker11.jpg


Åter till geografibokens register