Åtgärder

Rovfiske

Från Skolbok

Vi har så pass avancerad teknik nu att vi kan hitta och fånga alla större fiskar i alla världens hav, men vill vi det?


Vad är egentligen rovfiske?

På engelska kalls det overfishing - överfiske. Det är en litet bättre förklaring av vad ordet egentligen innebär.

Rovfiske är helt enkelt att vi människor fiskar upp mer fisk ur havet än vad som kommer nytt. Det innebär i sin tur att beståndet av just den fisksorten hela tiden sjunker, tills de inte finns kvar på den platsen längre, eller tills de helt enkelt utrotas.

Fiske med ringnot

Vad är rovfiske? - engelsk kortfilm


När började rovfisket?

Harpunkanon för valjakt

Rovfiske är något relativt nytt. Första gången det blev aktuellt var när antalet valar minskade snabbt under början av 1900-talet. Valar förökar sig långsamt och när man började att jaga dem med exploderande harpuner som avlossades från kanoner gjorde den nya tekniken att det inte längre fanns någon möjlighet för valar att undkomma. (se mer i kapitlet om Valjakt).

fog-0505-cod-fishing-2-1921-ci.jpg

Fiske på Grand Banks på 1920-talet

Det småskaliga fisket där en eller flera familjer delade på fiskebåtarna var aldrig farligt för fisket. Nästa steg mot rovfisket var istället när de stora trålarna började byggas efter andra världskriget. Trålare som kunde vara ute flera veckor i sträck och fånga in allt liv i havet med nät så stora att man skulle få plats med globen i Stockholm. Under 1960 talet utvecklades dessutom ekolod som hjälpte fiskarna i jakten på nya fiskstim och som gjorde att fiskebåtarna kunde fånga in hela stim varje gång där inte en enda fisk kom undan.

Modern högsjötrålare


Vad finns det för olika exempel på rovfiske?

Man kan dela in rovfisket i flera steg:

  • Småskaligt rovfiske där kanske en enda person fiskar på ett sätt så att miljön kring fiskarna helt förstörs.
  • Yrkesmässigt rovfiske, när fiskebåtar tar upp mer än det som är lämpligt
  • Industriellt rovfiske, när större företag fiskar ut vatten helt, eller ledningen för ett land godkänner lagar som leder till utrotandet av fiskar


Småskaligt rovfiske

1504.jpg ENV_53419.jpg

Dynamitfiske och cyanidfiske

Den vanligaste sortens småskaliga rovfiske är dynamitfisket. Det innebär helt enkelt att man slänger ut en sprängladdning i vattnet. Det kan vara dynamit, men det kan också vara t.ex. en handgranat. Poängen är att få upp mer fisk som man kan sälja för ett högre värde än vad det kostar att köpa dynamiten eller handgranater. Principen är att bedövade fiskar flyter upp till ytan pga. sin simblåsa, som bara fiskar har. Blir trycket av explosionen så stort att simblåsan spricker inuti fisken kan den inte simma längre utan dör av kvävning. Det dör mycket mer fisk än det bedövas.

Det kan också vara dykare som dyker på korallrev med cyanidflaskor och förgiftar fisk för att samla in till akvariebutiker.

Både dynamitfiske och cyanidfiske är vanligt när fattiga människor fiskar kring korallrev. En nackdel är att det dör så oändligt mycket mer fisk än man kan ta hand om. Dessutom dör allt möjligt annat vid dynamitfiske, som sköldpaddor, delfiner osv.


Dynamitfiske på valhaj i Sydostasien

Valhajen är världens största fisk och kallas för "havens slöa jättar" eftersom de inte har något emot att dykare dyker bredvid dem och det är lätt att komma nära dem. Dessutom trivs de i det varma ytvattnet. Det lockar till en speciell sorts dynamitfiske. Dykare dyker ner och lägger ett rep runt stjärtfenan och en dynamitladdning sätts fast på huvudet. Dykaren simmar upp till båten och spränger dynamitladdningen. Valhajen dör och det går lätt att släpa hem den. Bland fiskare i Filippinerna kallas valhajarna "miljondollarfiskar" eftersom värdet på köttet och fenorna (se nedan om finning) på en enda valhaj ger drygt 30 000 dollar till en fattig fiskare som normalt tjänar två dollar om dagen. Denna vanliga men olagliga fiskemetod gör att antalet valhajar snabbt minskar i haven.

Valhaj simmar i havet utanför Filippinerna

Valhaj styckas av fiskare i Kina


Plundring av åar och älvar

I sjöar, åar och älvar kan det också förekomma rovfiske när man dämmer upp en hel å och tar all fisk i den, eller tömmer en sjö för att komma åt alla kräftor osv.

Laxfälla på väg att bli utlagd


Längs Norrlandskusten är det vanligt med laxfällor. Det är stora nätburar som placeras i länga rader bredvid varandra och som fångar in i princip all lax som vandrar upp längs kusten för att leka i åar och älvar i norr. Det är en fruktansvärd hantering som i praktiken lett till att östersjölaxen drivits till utrotningens gräns, men fisket med laxfällor sker enligt gamla regler och går inte att stoppa med nuvarande lagstiftning.

Laxfälla


Dynamitfiske engelsk kortfilm


Yrkesmässigt rovfiske

Den vanligaste formen av rovfiske är att fiskebåtar tar upp mer än de har tillstånd till. För att undvika att upptäcka av fiskekontrollanter säljer de lasten i något annat land där kontrollen är sämre eller tjänstemännen är lätta att muta. Det innebär att fiskebåtarna i praktiken fångar så mycket de kan, utan hänsyn till lagar och regler.

En annan form av yrkesmässigt rovfiske är när fiskebåtsägare bara tar det bästa ur en fångst och dumpar resten överbord. Fisk som dragits upp ur vattnet och legat i luften en tid dör av kvävning. När man bara tar tillvara någon procent av hela fångsten och slänger tillbaka resten, död, i havet är det ett enormt resursslöseri som är svårt att komma åt eftersom fiskebåten kommer i hamn med en laglig last.

Ytterligare en form är finning, att man tar upp hajar ur havet, skär av dem fenorna medan de lever och sedan dumpar hajens kropp överbord för att låta den kvävas till döds under svåra plågor. En fisk utan fenor kan inte simma och en fisk måste simma för att få in syre i gälarna. Man gör så eftersom hajens kött inte är gott, men fenorna används i japan till hajfenssoppa och en enda fena kan vara värd flera hundra kronor för den fattiga fiskaren som drar upp hajen. Finning håller på att tömma haven på hajar och minskningen av hajarna sker så snabbt att risken är stor att många hajarter hunnit med att utrotas innan man hunnit skapa verkningsfulla lagar mot hanteringen.

Shark-Finning.jpg

Hajfenor

Finning engelsk kortfilm


Industriellt rovfiske

Industriellt rovfiske är det svåraste att komma åt eftersom det fisket omsätter mest pengar och har störst chans att komma runt lagar och bestämmelser.

Newfoundland-grand-banks-fishing-industry.jpg cod-collapse-un-fao.jpg

Grand Banks i mitten där kallt och varmt vatten möts. Mängden fångad torsk i nordvästra Atlanten

Det första stora exemplet på konsekvenserna av industriellt fiske är när amerikanerna tömde Grand Banks utanför Nordamerikas östkust. Fångsterna blev så stora, så snabbt, att lagstiftningen inte hann med. Moderna trålare som byggdes efter andra världskriget kunde dra upp 200 ton torsk i ett enda drag. 1992 infördes ett totalt fiskestopp på Grand Banks, men då var det redan för sent. En fiskebank som var känd för att ha så mycket torsk att det påstods att man kunde sänka en korg i vattnet och dra upp den fylld med torsk, tömdes helt och torsken har fortfarande inte kommit tillbaka. Andra fiskar, rockor t.ex., har tagit torskarnas plats i näringskedjan och torksbeståndet är troligtvis utslaget för alltid.

Blåfenad tonfisk, Medelhavet

Ett annat exempel på industriellt rovfiske är fisket efter tonfisk i Medelhavet. Det styrs delvis av kriminella organisationer som tjänar grova pengar på att ta upp så mycket tonfisk som möjligt. Det i sin tur innebär att de kriminella, med alla sina pengar, mutar fisketillsyningsmän att tillåta fångster som är mer än 300% över den nivå man maximalt kan ta ut innan tonfiskbeståndet drivs till utrotning i Medelhavet.

article-2614095-0CC07213000005DC-172_634x402.jpg

En Dhow, en traditionell fiskebåt, Somalia

Fisket utanför Somalias kust är ett annat problem. Somalia har varit i krig under lång tid. Landet saknar fungerande kontrollmyndighet. Det saknar dessutom: sjöpolis, kustbevakning, tull och flotta. Det finns ingenting som stoppar utländska fartyg att gå in på Somaliskt vatten och fiska så mycket man kan för att sedan sälja fisken dyrt i Europa. Kvar blir fattiga fiskare i små kanoter som inte längre kan försörja sin familj på de 4-5 fiskar han normalt brukat dra upp per dag när det inte längre finns någon fisk att fånga.

chinese-fishing-trawler-Cape-Town-fishing-illegally-South-African-waters3.jpg

Beslagtagen kinesisk trålare som fiskat illegalt på Sydafrikanskt fiskevatten

Utanför Västafrika finns liknande problem där korrupta tjänstemän och politiker säljer ut fiskerätterna till stora, utländska fiskebolag som tömmer havet på fisk.

Barents_sea_trawler.jpg

Rysk trålare i Barents hav

Fisket i Arktis är svårt att begränsa. Norra ishavet har aldrig drabbats av fiske i någon större skala före 2014, men den ökande temperaturen på jorden gör att nordpolen numera är mer eller mindre isfri under sommaren. Eftersom storskaligt fiske inte bedrivits i Arktis tidigare finns det få regler som begränsar fisket. Dessutom är det svårt att kontrollera den fisk som tas iland i små hamnar längs kusten till Norra ishavet och Barents hav där det kanske är flera hundra mil till närmaste kontrollant.

Metoderna för fisket kan också innebära oönskade risker. Ett fiskesätt är drivnät, vilket i sig inte är farligare än andra fångstmetoder. Ett nät hängs ut från båten och driver med vinden. Allt som simmar fångas in i det. Det stora problemet kommer med en japansk metod att spinna drivnät på plats. Nätet blir ett engångsnät som töms på fisk för att sedan dumpas i havet när fiskebåten är klar. Eftersom det är i plast förstörs det aldrig utan fortsätter att fånga in fisk i evig tid. Och inte bara fisk, utan allt annat marint liv som sköldpaddor, sjöfågel, delfiner osv. Fiske med drivnät är förbjudet i de flesta EU-länders fiskevatten. Från 1992 är det förbjudet med drivnätsfiske i alla större hav.

overfishing-8-728.jpg

Drivnätsfiske

Drivnätsfiske - engelsk kortfilm


Källor

http://www.worldwildlife.org/threats/overfishing

http://www.greenpeace.org/international/en/campaigns/oceans/seafood/understanding-the-problem/overfishing-history/cod-fishery-canadian/

http://www.slideshare.net/aly_thurston/overfishing-14117547


Bildkällor

Skylt om rovfiske: www.greenpeace.org/sweden/Global/sweden/greenpeace/openspace/openspace-destruktivt-fiske.jpg

Fiske med ringnot: www.fiskerforum.dk/nyhederpic/Notfiskeri_HG62_Beinur.jpg

Dynamitfiske: www.dykarna.nu/lexicon/img/1504.jpg

Cyanidfiske: video.naturefootage.com/fsstils/199044/6.jpg

Laxfälla: cdn07.dayviews.com/88/_u4/_u2/_u6/_u8/_u4/u426847/81204_1277744384.jpg

Harpunkanon: www.arcticwebsite.com/WhaleHarpGun1.jpg

Fiskare 1920-talet: stflyfisher.files.wordpress.com/2011/04/fog-0505-cod-fishing-2-1921-ci.jpg

Högsjötrålare: www.remontowa.com.pl/en_db/img/pagehtml_132410995352453a51ab7e2.jpg

Grand banks karta: www.pmfias.com/wp-content/uploads/2016/01/Newfoundland-grand-banks-fishing-industry.jpg

Fångad torsk: conserveblog.files.wordpress.com/2016/04/cod-collapse-un-fao.jpg

Tonfisk: i.guim.co.uk/img/static/sys-images/Observer/Pix/pictures/2012/8/17/1345227166055/bluefin-tuna-fishermen-010.jpg

Hajfenor: greatecology.com/wp-content/uploads/2013/07/Shark-Finning.jpg

Fiskebåt, Somalia: i.dailymail.co.uk/i/pix/2014/04/26/article-2614095-0CC07213000005DC-172_634x402.jpg

Kinesisk trålare: thegreentimes.co.za/wp-content/uploads/2016/05/chinese-fishing-trawler-Cape-Town-fishing-illegally-South-African-waters3.jpg

Rysk trålare i Barents hav: www.intrafish.com/news/article393935.ece5/ALTERNATES/LANDSCAPE_600/Barents_sea_trawler.jpg

Drivnätsfiske: image.slidesharecdn.com/overfishing-final-1jelq9f-120830070007-phpapp01/95/overfishing-8-728.jpg


Åter till geografibokens register