Åtgärder

Somalia, torkans och översvämningarnas land

Från Skolbok

Somalia (orthographic projection).svg Somalia Topography en.png Somalia sat.png

Somalias placering på jorden, dess topografi och satellitbild som visar skillnad på norr och söder på vegetationen

Ljusgrönt = Somaliland, ej internationellt erkänd del som förklarat sig som eget land.


Det räcker med att titta på en karta för att se att Somalia är ett relativt platt land med ovanligt lång kust. Placeringen på yttersta spetsen på Afrikas horn, gör att landet är utsatt för många olika katastrofer. Naturkatastrofer har dessutom en tendens att övergå i humanitära katastrofer när människor som drabbas av torka, översvämningar och väpnade konflikter tvingas fly.Vilka är då de naturliga katastrofer som kan drabba Somalia?

Monsunregnen

Närheten till Mellanöstern i norr hindrar de normala monsunregnen att nå norra delarna av Somalia, samtidigt som de södra delarna vanligen får regn, liksom Etiopien och andra delar av Östafrika, längre in. Ser du på satellitbilden överst blir det tydligt var det är grönt och regnen är vanligare. Monsunregnen påverkas av både El Niño i Stilla havet och IOD händelser i Indiska oceanen, vilket gör att det faller olika mycket monsunregn från år till år. Ju varmare det blir på jorden, desto mer energi lagras i atmosfären och desto mer skiljer det mellan regniga år och torra år. Det innebär att år med extremt mycket regn kan södra Somalia drabbas av svåra översvämningar samtidigt som norra Somalia drabbas av svår torka.

The main street is flooded (8050424437).jpg

Översvämning i Beledweyne i Somalia 2012


Vad odlas var?

Eftersom så stor del av Somalia består av stäpplandskap är nomadiserande boskapsskötsel det vanligaste i inlandet. Det är egentligen bara i södra Somalia och längs kusterna regnen räcker till en jordbrukande befolkning. Ca 1.6% av Somalias yta är uppodlad, i jämförelse med de 69% av ytan som är betesmark för boskap. Det som främst odlas är hirs, som inte kräver så mycket vatten, och till det odlas även majs, torris och grönsaker. I de bördigaste delarna finns plantager där bananer och sockerrör odlas för export till rikare länder, främst Italien.


Årstiderna

Klimatdiagram för Mogadishu


Somalia har fyra årstider, December till mars är torrperioden när i princip inget regn faller alls. Från april till juni passerar monsunbältet norrut och då faller rikligt med monsunregn med sydostliga vindar. Från juli till september kommer den andra torrperioden. Sedan kommer en kort regnperiod när monsunbältet söker sig söderut, med mycket mindre regn än under monsunen mellan oktober till december, eftersom den då kommer från det torra landområdet i norr till skillnad från sommarmonsunen som kommer från havet.

AMISOM peacekeepers seen assessing sitaution of a submerged IDP camp in Kismayu (1).jpg (14335624736).jpg

Översvämmat flyktingläger efter häftiga monsunregn regn i Kismayu södra Somalia juni 2014


Kriget om Ogaden

US Navy 061110-N-3884F-035 An Air Force C-130H Hercules aircraft assigned to Combined Joint Task Force Horn of Africa (CJTF-HOA) delivers humanitarian aid to flood victims in the Ogaden region of Ethiopia.jpg

Humanitär hjälp till Ogaden november 2006 efter uteblivna regn]]

Ogaden i östra Etiopien är en lätt sluttande högplatå (se kartan i toppen). Högplatån och bergen i Etiopien får mycket mer regn än kusten i Somalia, eftersom de ligger högre upp och det faller mer regn när fuktig luft tvingas upp och kyls ner på högre höjd. Ogaden är dessutom relativt platt, vilket gör det utmärkt för jordbruk. Detta har lett till ett flertal konflikter om just Ogaden under 1900-talet. Att man dessutom hittat stora mängder av både olja och naturgas i Ogaden gör inte krigsrisken mindre. Ogaden, liksom Somalia, kan drabbas av år helt utan regn vilket slår extra hårt mot jordbrukare vana vid att kunna få bra skördar varje år. Då måste resten av världen hjälpa till med hjälpsändningar (se bild).


Ett okontrollerat hav

Somalia har inte haft någon fungerande kustbevakning, flotta eller tull under tiden landet haft inbördeskrig, vilket gjort havet helt obevakat. Det har gjort att utländska fiskefartyg plundrat det så att det idag är praktiskt taget tömt på fisk. De traditionella fiskarna har fått gå över till andra verksamheter, som piratverksamhet och kidnappning, för att försörja sig.

Under lång tid, troligen sedan 1980-talet, har dessutom utländska fartyg, främst från Europa, dumpad tunnor med giftigt avfall i havet utanför Somalia. Växtgifter, radioaktivt avfall, industriavfall som väteperoxid osv. Vid stormar och vid den häftiga tsunamin 2004 spräcks de rostiga tunnorna på havsbotten eller pressas upp på land. Avfallet kommer upp till ytan och sköljs in över stränderna där befolkningen drabbas av sjukdomar och cancer.

Gifttunnor som spolades upp i samband med tsunamin 2004


Tyfonerna

Somalia ligger i den norra tyfonzonen längs Östafrikas kust. De tyfoner som uppstår norr om ekvatorn i Indiska oceanen är långt ifrån så våldsamma som de som t.ex. drabbar Moçambique och Madagaskar söder om ekvatorn ftersom havet utanför är mindre i norr och tyfonerna vanligtvis stoppas upp av Indien, men eftersom de tyfoner som ändå träffar Somalias kust gärna träffar hornet på Afrika, ett område som annars är väldigt torrt, drabbar regnen och havsnivåhöjningen ett landskap som normalt saknar växtlighet som kan stoppa upp vattnet. Något som kan leda till översvämningar och våldsamma tillfälliga floder på stäppen, så kallade "flash flloods".

ARB 01 2013-11-11 0735Z.jpg 2013 North Indian Ocean cyclone season summary.png

Tyfon över Afrikas horn, tyfonsäsongen 2013

Värsta tyfonen i Somalia någonsin, 2013, otextad


IOD händelser

IOD står för "Indian Ocean Dipole" och är ett väderfenomen som påverkar hela Indiska oceanen. När det pågår en positiv IOD händelse får Östafrikas kust mycket mer regn än vanligt, samtidigt som Sydostasien och Australien drabbas av torka. Vid en negativ IOD händelse sker det motsatta med svåra översvämningar i Sydostasien och Australien, och torkkatastrof i Östafrika och Afrika horn.

Sstanom 199711 krig.jpg

Positiv IOD där vattnet är varmare än normalt, med mer regn, över Östafrika och motsatsen över Sydostasien


Torkan

Eftersom så stor del av Somalias befolkning både arbetar som boskapsskötare eller med jordbruk och får sin mat från det egna jordbruket, slår år med torka väldigt hårt mot Somalia. Vanligtvis finns det inte möjligheter för ett så fattigt land som Somalia är att hjälpa de drabbade. Istället går FN och andra internationella organisationer in och ger en tillfällig hjälp så att lantbrukarna slipper flytta i väntan på att regnen kanske kommer nästa säsong. Många gånger kan hjälpsändningarna vara skillnad mellan liv och död för de svagaste: barn, åldringar och de som redan är sjuka eller handikappade efter de många krigen.

Oxfam East Africa - A mass grave for children in Dadaab.jpg

Barnkyrkogård under torkan i Dabaab, flyktingläger för somaliska flyktingar i Kenya, någon mil från gränsen till södra Somalia, 2011

Torkkatastrof, norra Somalia 2019, svensk text


Översvämningarna

Eftersom Somalia är ett så lågt liggande land påverkas det mycket av både häftiga regn och av havsnivåhöjningar. När översvämningarna kommer i samband med monsunregn eller tyfoner är sällan befolkningen förberedd. Med översvämningarna kommer vanligtvis också sjukdomar som kolera och dysenteri när dricksvatten och avloppsvatten från toaletter blandas. I ett land som Somalia med dåligt utbyggd infrastruktur är det inte heller ovanligt att vägar och broar förstörs vid översvämningarna.

Destroyed bridge in Somalia.JPEG

'Förstörd Bro nära Kismayo i södra Somalia

Översvämmad väg Somalia 2016, otextad


Somalias klimat 2010 - 2020

2018-20 - översvämningar i södra Somalia pga positiv IOD, svår torka i norra pga uteblivna regn
2015-17 - torka pga extrem El Niño
2013-14 - normalt, men värsta tyfonen i Somalias historia 2013
2010-12 - värsta torkan på 60 år pga uteblivna regn pga extrem La Niña


Framtiden, hur ser den ut för Somalia?

Allting tyder på att klimatet kommer att bli värre och värre för Somalias befolkning eftersom ett varmare klimat gör monsunregnen kraftigare samtidigt som risken för att de uteblir ökar, tyfonerna blir kraftigare, El Niño händelser blir vanligare och IOD händelser kommer att både bli vanligare och kraftfullare.

Som om inte den kommande klimatkatastrofen är nog visar statistik att oroligheter i Somalia mellan olika stridande grupper ökar varje gång mängden mat och dricksvatten minskar och folk lider av svält och törst. Detta i ett land som redan tidigare drabbats svårt av inbördeskrig och krig mot grannländerna vid flera tillfällen.

On night operations with the African Union Mission in Somalia 20 (8232229634).jpg

Trupper förbereder sig för strid mot Al Shabab, islamister som står Al-Qaida nära, i Somalia 2012

Men det finns hopp. Om det bara blir en bättre ledning i Somalia och det går att garantera trygghet, fred och demokrati, finns chansen att många av de tusentals somalier som flytt naturkatastrofer och krig återvänder med både både pengar och utbildning för att bygga upp Somalia från grunden.


Instuderingsfrågor till texten

1 Varför innebär Somalias placering ytterst på Afrikas horn att landet ofta drabbas hårt av naturkatastrofer?

2 Hur kan det komma sig att södra Somalia kan drabbas av översvämningar samtidigt som norra Somalia har svår torka?

3 vad händer med regnen och torkan i Somalia när temperaturen stiger på jorden?

4 Varför odlas främst hirs i Somalia?

5 Trots att Somalia ligger inom monsunbältet har landet fyra årstider med två torrperioder och två regnperioder, men varför ger de två regnperioderna olika mycket regn?

6 Varför har det varit så många krig mellan Etiopien och Somalia om just Ogaden? Vad gör Ogaden så värdefullt?

7 Varför har andra länders fiskebåtar kunnat tömma Somalias fiskevatten?

8 Varför drabbas inte Somalias kust normalt sett lika hårt av tyfoner som tex. Moçambiques kust?

9 Vad är IOD eller "Indian Ocean Dipole" och hur påverkar den klimatet i Somalia och Sydostasien?

10 Varför drabbas Somalia extra hårt av torka de år det inte regnar pga negativ IOD?

11 Varför drabbas Somalia extra hårt av översvämningar de år det regnar extra mycket pga positiv IOD?

12 Vad tror du är Somalias framtid? Ständig återkommande inbördeskrig som blir allt värre ju varmare det blir på jorden? Eller en stabil regering som lyckas locka tillbaka utbildade somalier från resten av världen för att bygga upp landet från grunden och ge hela befolkningen ett bra liv?


Källor

https://www.nationsencyclopedia.com/Africa/Somalia-AGRICULTURE.html

Extreme Weather and Civil War in Somalia: Does Drought Fuel Conflict through Livestock Price Shocks? https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2228878

https://reliefweb.int/disaster/dr-2015-000134-som

https://en.wikipedia.org/wiki/2013_Somalia_cyclone


Bildkällor

Alla bilder är från Wikimedia Commons, utom:

Klimatdiagram för Mogadishu: images.climate-data.org/location/856/climate-graph.png

Gifttunnor: whenonearth.net/wp-content/uploads/Somali-Complete.jpg


Åter till geografibokens register