Åtgärder

Grekland, Mykene

Från Skolbok

Anpassad för mellan- och högstadiet

Peleponnesos, Mykene utvecklades kring det Korintiska näset i nordost.

Peloponnesos är namnet på den yttersta spetsen på Grekiska fastlandet, den del som nästan ser ut som en hand. Under antiken fanns en landbrygga mellan fastlandet och Peloponnesos som kallades Korintiska näset så att man kunde gå mellan delarna, men den var samtidigt så smal att det var lätt att försvarar Peloponnesos från anfallare norrifrån. År 1893 grävde man en kanal rakt genom näset så sedan dess är Peloponnesos tekniskt sett en ö, men det går broar mellan Peloponnesos och fastlandet.


När grundades Mykene?

Agamemnons palats i Mykene.

Runt nordvästra delen av Peloponnesos, där landbryggan låg, och på fastlandet norr om landbryggan grundades ett bronsåldersrike vi kallar Mykene ungefär 1600 f.Kr.. Egentligen var det fyra olika städer som slogs ihop under en enda kung: Pylos, Mykene, Thebe och Tiryns. Det största palatset låg i Mykene så därför antar vi att riket styrdes av mykenska kungar.Vad vi vet var det ett krigiskt rike, man har hittat mängder med vapen i olika gömmor. Dessutom var städerna skyddade av murar.

Vi känner inte till så mycket om kungarna i Mykene, förutom en. Det var kung Agamemnon av Mykene som ledde ett gemensamt grekiskt anfall på staden Troja. En berättelse som finns beskriven i ”Illiaden”, en av världens äldsta böcker.

"Agamemnons mask

Guldmask föreställande kung Agamemnon

Finns det någon konst bevarad?

Lejonporten i Mykene.
Mykensk kruka.

Mykenarna var inte kända för att vara duktiga på konst eller på dans, nej de var kända för att de var en krigarnation. De var duktiga på att bygga fort och slott och bland det som finns bevarat i nutid kan nämnas den pampiga "Lejonporten".

Det finns många minoiska föremål i mykenarnas gravar och utgrävda boplatser så vi vet att Mykene och Kreta hade bra handelsförbindelser med varandra. En handel man till sist bytte ut mot erövring.

Vad hände mellan Minoerna på Kreta och Mykene?

Mykenska svärd och skatter.
Mykensk hjälm tillverkad av vildsvinsbetar.

1400 f.Kr. när minoernas rike på Kreta antagligen var svårt skadat av naturkatastrofer gick Mykenarna till attack. Städer erövrades, plundrades och brändes. De rikedomar som funnits i södra Medelhavet flyttades upp till de norra delarna och kungen av Mykene blev både rik och beryktad. Man valde att ha en mykensk kung i Kreta i ungefär 100 år till innan mykenarna beslöt att även plundra Knossos och lämna minoerna åt sitt öde.


Hur vet vi hur det var i Mykene?

mykene.jpg

Dagligt liv i Mykene, modern tolkning


Mykenerna tog över det minoiska alfabetet men lade till andra bokstäver och skapade ett nytt alfabet som kallas ”Linear B”. Till skillnad från minoernas alfabet, ”Linear A”, har man lyckats tyda Linear B. Det mesta som skrevs var olika ekonomiska händelser. Kvitton, skuldförbindelser, skattekvitton osv. Genom detta ser forskarna att folket i Mykene var hårt styrda. Kungen bestämde vad de skulle betala i skattt, var skatten skulle betalas in, vilka som skulle få överskottet osv. Samhället var noggrant rangordnat med kungen i toppen, hans följeslagare under honom, betydelsefulla jordägare under dem osv. Alla visste vilka de kunde bestämma eller bli bestämda över. Den här rangordningen visar att det var en handfull rika och mäktiga män, kungar och storgodsägare, som härskade över en stor mängd fattiga småbönder.


Var mykenarna lika duktiga handelsmän som minoerna?

Minoerna levde på handel, till skillnad från mykenerna som inte verkar ha hållit på med handel alls. Man har visserligen hittat mängder med guldföremål från olika platser runt Medelhavet i Mykene, mykensk keramik på andra platser runt Medelhavet och man vet att de handlade med slavar. Men det är i princip allt. Ändå har arkeologer hittat ett förlist skepp från Kanaan (nuvarande Israel) från den här tiden. Det var på väg till Mykene och det var fullastat med olika handelsvaror, så handel måste ha skett mellan Mykene och omvärlden även om det inte syns i de spår arkeologerna grävt fram.


Hur slutade det?

Mykene gick under runt 1200 f.Kr. Hur det gick till är forskarna inte överens om. Det kan ha varit jordbävningar som raserade städerna, det kan ha varit så att marken man odlade på inte räckte för alla så att befolkningen var tvungen att flytta eller svälta. Det kan ha uppstått inbördeskrig mellan de fyra mykenska städerna eller så kan det ha varit ett annat krigiskt folk, Dorerna, som kom norrifrån. Ett folk som plundrade de mykenska städerna, brände dem och lämnade rikena i ruiner. Antagligen var det en kombination av allt detta som skickade in antikens Grekland i ett mörker. Konsthantverket gick tillbaka och skrivkonsten glömdes bort. Perioden efter Mykenes fall fram till 700 f. Kr. kallas ofta för just ”de mörka århundradena”.

Källor

Människans historia. Encyklopedin, band 6, Göran Burenhult 1993 ISBN 91-7119-716-8

Alla tiders historia Maxi. Cecilia Barnes 2007 ISBN-13 978-91-40-64922-5

Historia Kompakt. Ulf Wagner 1999 ISBN 91-40-63061-7

http://sv.wikipedia.org/wiki/Korinthkanalen


Bildkällor

Samtliga bilder från Wikimedia Commons utom:

Dagligt liv i Mykene: varldenshistoria.se/files/bonnier-his/imagecache/410x273/pictures/mykene.jpg


Åter till historiebokens register,