Åtgärder

Tema – Istiden, jägarstenåldern och dess människor

Från Skolbok


Renjägare under istiden

Istiden ingår varken i historieämnet eller geografiämnet i högstadiet. Normalt sett läser eleverna om istiden i lågstadiet, och aldrig mer. Detta är synd, eftersom istidens isar påverkat hela Sverige, från Treriksröset till Smygehuk, och det är svårt att förklara för elever i nian varför mycket av den norra delen av världen ser ut som den gör, utan att falla tillbaka på istiden. Samma sak gäller de klimatförändringar som istiden förde med sig, som att människor började bo i städer när klimatförändringarna efter istiden gjorde det omöjligt att överleva endast på jakt och fiske. Något som drev fram flodkulturerna. Istidens lägre havsnivå gjorde det möjligt att befolka både Amerika och Australien, vilket kan vara svårt att förstå utan kunskap om istiden. Slutligen är det svårt att förstå hur religioner växte fram utan att se på de allra äldsta exemplen på religioner som uppstod under jägarstenåldern och som vi ser spår av än idag.

Kort sagt, alla SO-ämnen berörs på något vis av istiden och jägarstenåldern. Därför är det en intressant geologisk period att titta mer på. Som geologisk period heter den "istiden". Som historisk epok kallas den jägarstenåldern, de hör inte riktigt ihop eftersom jägarstenåldern fortsatte flera tusen år efter istidens slut. Jägarstenåldern ingår i sin tur i epoken forntiden. Det ämne som berörs minst är samhällskunskap, men det återkommer desto mer i kommande teman.

För att lättare se vilka kapitel som hör till vilket ämne, är ämnena färgkodade:

Geografi
Historia
Religion
Samhällskunskap
Övrigt

Som övrigt räknas ämnen till exempel svenska, slöjd eller olika NO-ämnen.


Lektion 1 Hur blev vi människor?

Lektion 2 Animism, shamanism och förfädersdyrkan vad är egentligen en religion?

Lektion 3 Istiden - Vad innebär det att det är en istid?

Lektion 3 - fördjupning Därför tog istiden slut - Varför slutar det vara istid

Lektion 4 Glaciärer - Vad är en glaciär

Lektion 4 - fördjupning Glaciärernas framtid - Vad händer med glaciärerna i en allt varmare värld?

Lektion 5 Äldre stenåldern - eller äldre jägarstenålder, storviltjägarna.

Lektion 6 Stenålderns ledare - hövding, Big man, drottning eller medicinman

Lektion 7 Religionen under jägarstenåldern i Europa om den tro grottmålarna hade

Lektion 8 Den heliga älgkon de nordliga jägarfolkens tro

Lektion 8 - fördjupning Den heliga modern, Venus från Willendorf de första statyetterna

Lektion 9 Samerna, religionen samernas religion, shamanerna

Lektion 9 - fördjupning Björnkulten samernas religion, tron på magiska björnar

Lektion 10 Saharas gröna period - I slutet av istiden var Sahara en enda stor savann

Lektion 11 Amerika före Columbus - hur Amerika befolkades

Lektion 12 Söderhavets tidiga kolonisation - hur Oceanien befolkades

Lektion 13 Spåren efter istiden - Vad har istiden lämnat för spår efter sig?

Lektion 13 - fördjupning Yngre dryas - istidens återkomst - Vad hände när istiden plötsligt återkom för över 1000 år?

Lektion 13 - fördjupning Doggerland - världen som försvann - Var Doggerland sagornas Atlantis?

Lektion 14 Mellanstenåldern - eller yngre jägarstenålder, skogens jägare.

Lektion 15 Göbekli Tepe - det första templet om det enda kända templet från jägarstenåldern